คุณสุชาติ รัตนแสงศรี มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร       วันนี้ (4  พฤศจิกายน 2564)  เวลา 13.00 คุณสุชาติ  รัตนแสงศรี มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ  โดยมี  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 04/11/2021 16:30 น.