ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลกและคณะฯ มอบเงินบริจาค จำนวน 143,458 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ.มน. และ มอบเครื่องฆ่าเชื้อและเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องแรงดันลบทารกแรกเกิด ให้กับรพ. มน. มูลค่า 74,000 บาท        วันนี้ (5  พฤศจิกายน 2564)  เวลา 10.00 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกและคณะฯ  มอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน  143,458  บาท และ มอบเครื่องฆ่าเชื้อและเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องแรงดันลบทารกแรกเกิด Modified Negative Pressure Room  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มูลค่า 74,000 บาท    โดยมี  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 05/11/2021 16:48 น.