มูลนิธิรพ.มน. มอบ ห้องแรงดันลบทารกแรกเกิดModified Negative Pressure Room ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มูลค่า 143,458 บาท       วันนี้  (5  พฤศจิกายน 2564)  เวลา 10.30 น. รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   พร้อมคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบ  ห้องแรงดันลบทารกแรกเกิดModified Negative Pressure Room ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มูลค่า 143,458 บาท  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ จิตต์ธรรม  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ  ณ  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1   ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 05/11/2021 16:53 น.