พิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "การวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ๓ ชุด "      วันนี้ (20 ธันวาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม"การวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ๓ ชุด "   โดยมีคุณนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นิสิต และผู้ร่วมงาน และ รองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและมอบของที่ระลึก   ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        “วิจิตรศิลป์นิทรรศการ สามชุดผลงาน สร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวี นิพนธ์ทรรศนะเมธี ร้อยกรองวจี สุนทรียรสอลังการ ฯ” โดยรองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  1.ชุด “พุทธฉัพพรรณรังสีศิลปานุปัสสนา”

  2.ชุด “สังขารการปรุงแต่งอัตวิสัยวิปลาสของบุคคล สู่การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์”

  3.ชุด“สังขารการปรุงแต่งประสบการณ์แห่งบุคคล”

  การวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรม ทุน “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562 

  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการแสดงนิทรรศการโครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ทั้ง 3 ชุด ออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ และผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ สู่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม รวมทั้งเป็นการให้ประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทางทัศนศิลป์

         ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ได้ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 15 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาราชการ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 20/12/2021 15:18 น.