บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 21 ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและรับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม          วันนี้ (28  ธ.ค.64) ศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในโครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21  ประจำปีการศึกษา2563 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตแพทย์ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 107  คน  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

          ภายในงานมีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย)  และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ อดีตคณบดีลำดับที่ 2    ของคณะแพทยศาสตร์  ผศ.(พิเศษ) นพ.ณัฐธีร์ ธนะไชยพันธุ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกด้านงานกิจการนิสิตและสร้างเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลพุทธชินราช  บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง

     

      ภาพ โดย: งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/12/2021 18:37 น.