ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 9     

       วันนี้ (7 มกราคม 2565 ) เวลา 16.00 น.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเพณีรับน้องนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  “รับน้องเข้าวังครั้งที่ 9"  ในช่วงแรกมีกิจกรรมเล่าประสบการณ์จากอาจารย์สู่นิสิตแพทย์   โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผศ.พญ.สิรินันท์  ตรียะเวชกุล  รองคณบดีฝ่ายการคลังและจัดการทรัพย์สิน    พญ.ตติมา  กล่อมจันทร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  พญ.ศิดายุ  สุริยะ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.พญ.มยุรี  กิตติจารุขจร  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์จากอาจารย์สู่นิสิต  แนะนำการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   

       จากนั้นในเวลา  18.30 น.  ศ ดร. นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และประเพณีรับน้องเข้าวัง อันเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์พระนเรศวร ในการต้อนรับน้องใหม่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

       ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19  นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทางคณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจ COVID –19 Antigen Test Kit (ATK) ภายใต้การกำกับดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลฝ่ายการพยาบาล บุคลากรงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   

      นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ ยังมีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 10/01/2022 14:36 น.