ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี        วันนี้ (12  มกราคม  2565) เวลา 9.50 น.  อาจารย์นายแพทย์จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์สดทาง NBT North  รายการห้องนั่งเล่า ผ่านระบบ Zoom Meeting  ในประเด็น เกี่ยวกับความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี  โดยมีคุณพิพัฒน์ อัฒพุธ และคุณสินีนาถ   ธนะไชย  เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ  คลินิกหู คอ จมูก   ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1

     >>>ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี<<<


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 12/01/2022 18:32 น.