พิธีทำบุญ “หอพระพุทธอโรคยามหามุนี”       เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2565 เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญ"หอพระพุทธอโรคยามหามุนี"    พร้อมถวายปิ่นโตเพล และซองปัจจัย พระสงฆ์ 9 รูป  ณ "หอพระพุทธอโรคยมหามุนี"  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภายในงานมีวงดนตรีไทยจากสาขาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ บรรเลงดนตรีโหมโรง  และการแสดง จากนิสิตและคณาจารย์ สาขานาฎศิลป์ไทย และสาขาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์   การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 19/01/2022 20:44 น.