รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ช่อง MONO 29 พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา แพทย์เตือนรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆทำให้ตาบอดได้         วันนี้ (4 ก.พ. 2565) เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรให้สัมภาษณ์สดผ่านระบบ Line ณ ห้อง Telemedicine 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  ในรายการเจาะข่าวเด็ด THE DAY NEWS UPDATE SPECIAL ช่อง MONO 29  โดยมีคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 04/02/2022 15:32 น.