ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทให้ รพ.มน.        วันนี้(4 กุมภาพันธ์ 2565) คุณสุนี-คุณสหเทพ บูรณะชนอาภา บริจาคเงินให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งบริจาค ข้าวกล่องจำนวน 57 ชุด น้ำดื่ม 50 แพ็ก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19  โดย ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ  บริเวณหน้าอาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 04/02/2022 16:18 น.