ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา”       วันนี้ (10  กุมภาพันธ์ 2565 ) ทีมงานรายการ Healthy Club ออกอากาศทางช่อง NBT 2HD (ออกอากาศทั่วประเทศ) ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 05.30-06.00 น. เข้าจัดทำสกู๊ป  เรื่อง “โรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา”  ให้สัมภาษณ์โดย อาจารย์ นายแพทย์คณินท์ เหลืองสว่าง จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอตาและน้ำวุ้นตา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด) และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ  อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ดำเนินรายการโดย คุณสินีนาถ  ธนะไชย


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 10/02/2022 14:34 น.