วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  ผศ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกิจกรรมทำบุญและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ผศ.ทพ. ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ใ เนื่องในงานวันคล้ายวันวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์  ครบรอบ 25 ปี ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/02/2022 13:49 น.