อันตรายจากโรคภูมิแพ้และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์นายแพทย์จิรณัทย์  ชัยพุทธานุกูล  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz โดยมีคุณอดิเรก มีบุญ  เป็นผู้สัมภาษณ์ ในประเด็น เกี่ยวกับ โรคภูมิแพ้อันตรายเพียงใด, ภูมิแพ้อาหารแฝงและโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/02/2022 14:19 น.