รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT มาตรการ การดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระบบ Home Isolation        วันนี้ (23 ก.พ. 2565) เวลา 9.50 น.1.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์   รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพันธิตรา สิงห์เขียว หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวให้สัมภาษณ์สดทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้อง Telemedicine 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง “คุยให้เคลียร์” สถานีโทรทัศน์ NBT  โดยมี คุณพิพัฒน์  อัฒพุธ และคุณศิวพร  ดวงแก้วฝ่าย เป็นผู้ดำเนินรายการ

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/02/2022 15:18 น.