รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนในเด็กไม่แสดงอาการ        วันนี้ (1มีนาคม 2565) เวลา 9.50 น.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ กุมารแพทย์เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง “คุยให้เคลียร์” สถานีโทรทัศน์ NBT  โดยมี คุณพิพัฒน์  อัฒพุธ และคุณสินีนาถ  ธนะไชย เป็นผู้ดำเนินรายการ

     

     

                 ติดตามชมรายการ >>> รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนในเด็กไม่แสดงอาการ<<<


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 01/03/2022 16:59 น.