ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้ รพ.มน.        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  พ.ต.อ.ธรธวัช   คุณกนกนาถ  แจ่มอุดมโชต บริจาคเงินให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ  โดย คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 04/03/2022 15:52 น.