รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ ในสถานการณ์ COVID 19 ต้องระวังตัวอย่างไร?       เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 9.50 น. ผศ.พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง “คุยให้เคลียร์” สถานีโทรทัศน์ NBT  โดยมี คุณภูผา  วัฒนาปรีดากุล และคุณศิวพร  ดวงแก้วฝ่าย  เป็นผู้ดำเนินรายการ

     

    >>>รับชมรายการ<<<


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 04/03/2022 16:21 น.