โครงการอบรม การพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับการเรียนการสอนในห้อง Simulation Center  โครงการอบรม การพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับการเรียนการสอนในห้อง Simulation Center

  ณ Simulation Center ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  หน่วยฝึกทักษะทางคลินิก โทรภายใน. 7979

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 04/03/2022 16:26 น.