หารือแนวทางการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก         เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565  ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอนุกูล   ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าพบหารือแนวทางการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   ณ  ห้องประชุมcc-414   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 11/03/2022 14:33 น.