พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564    เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ  บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564  จำนวน 70 ราย   ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  


    รายการไฟล์


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 01/04/2022 20:01 น.