พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ "ประกวดการจัดทำหนังสั้นเกี่ยวกับการบริจาคเลือด ประจำปี 2565"     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ "ประกวดการจัดทำหนังสั้นเกี่ยวกับการบริจาคเลือด ประจำปี 2565 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีแรงบันดาลใจในการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อลดความขาดแคลนโลหิตในโรงพยาบาล

  รางวัลที่ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม GOGO Production เรื่อง Bloody โปรเจกต์นี้อลวน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Chromosome Production เรื่อง Turning Point (จุดเปลี่ยน) ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมมิตร)ภาพ ฟิล์ม เรื่อง สองสายใยผูกพัน ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมโครงการ และ คณาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (BEC)   ดร.พิทักษ์  ปานเปรม รศ.ดร. พนิดา  จงสุขสมสกุล  ดร.เมสิริณ  ขวัญใจ    และ อ.พญ.ธันยาสิริ  จินดายก  หัวหน้าฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก  และ ผศ.นพ.จตุวิทย์  หอวรรณภากร  อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ และร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 01/04/2022 20:43 น.