ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร           เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565   รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์และสาธารณประโยชน์ต่อไป  โดยมีคุณศกลวัลย์  แก้ววิเศษ เป็นผู้มอบ ตามความประสงค์ของแม่สลิด แก้ววิเศษ  (ผู้วายชนม์ )ณ  วัดพระยาปันแดน  จังหวัดอุตรดิตถ์


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 18/04/2022 12:00 น.