ชมรมองค์ขาวรันเนอร์มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชมรมองค์ขาวรันเนอร์มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

   วันนี้ (6 พ.ค. 65) เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม

  รับมอบบริจาคน้ำดื่มจาก นายจักรพงษ์ ทุนเสริม ประธานชมรมองค์ขาวรันเนอร์ มูลค่า 3,000 บาท

  จากการจัดการแข่งขันวิ่งแข่ง ONKHAO 10K เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ณ ลานท่าข้าว จังหวัดพิษณุโลก

   ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 06/05/2022 13:05 น.