ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564        คณะแพทยศาสตร์ มน.ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564 จากสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยเข้ารับรางวัลเข็มทองคำ พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman CMU Residence)

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 31/05/2022 10:28 น.