ขอเชิญ ฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Transformation วิทยากรโดย คุณวิชัย ทองแตง และคณะ    ขอเชิญ แพทย์ บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์

    ฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital  Transformation 

    วิทยากรโดย คุณวิชัย  ทองแตง และคณะ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 01/06/2022 12:00 น.