ทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565         วันนี้ (1มิ.ย.65)เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์  ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป  เนื่องในการทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์  นิสิต และบุคลากร ณ บริเวณ  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 01/06/2022 15:21 น.