โครงการบรรยายความรู้ เรื่อง "Digital Transformation"      วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2565 )เวลา 10.00 น.  ศ.ดร.นพ. ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายความรู้ เรื่อง "Digital Transformation ณ ห้อง CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

      การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดโดยงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานพัฒนานวัตกรรม  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ จากองค์กร และบริษัทระดับโลก ได้แก่ คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับประเทศ ประธานกรรมการบริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง Digital Transformation ที่จะมาให้ความรู้ในการนำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่รากฐานไปจนถึงกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ Web 3.0 โดย คุณ วิศิษฎ์ ยินดีสิริวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสด้านบริหารจัดการโครงการ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  5 Game Changing : เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน คนต้องเปลี่ยนตาม โดยคุณกวิน พันธ์ประสิทธิเวช กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งสถานบัน Finn school of Business and Tourismและที่ปรึกษา บริษัท Bitkub World Tech จำกัด และ ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้ร่วมก่อตั้งสถานบัน Finn school of Business and Tourism ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและเมตาเวิร์ส จากสภาวิจัยและพัฒนาบล็อกเชน (Blockchain Council ) ประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformationสำหรับธุรกิจ จากสถาบัน Imperial College ประเทศอังกฤษ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/06/2022 15:33 น.