มูลนิธิ รพ. มน. มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ นางเฉลียว ชื่นเกษร ผู้มีอุปการคุณ              เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.  ศ.ดร.นพ. ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยโดย คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ นางเฉลียว ชื่นเกษร ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้บริจาคเงินเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมบริจาคจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อตอบแทนคุณแก่ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องรับรองคณบดี  ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 17/06/2022 11:00 น.