ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 และแสดงความยินดี        วันนี้ (วันที่ 24 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่7/2565 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเข้าร่วมประชุมเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรุณ ตั้งศรีพงศ์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถกร  จารุศรีวรรณา อาจารย์แพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ณ ห้องประชุมcc-416   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 24/06/2022 18:33 น.