เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2566  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร “แพทย์ใช้ทุนเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2566”
  เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุน (intern) ในปีการศึกษา 2566 เป็นเวลา 1 ปี และศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้าน (resident) หลักสูตร 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567  จำนวนรับ 3 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2565 นี้
   
  รายละเอียดการรับสมัคร และใบสมัคร สามารถสแกนได้จาก QR code ในโปสเตอร์ หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/.../1G04GINAWvRmaSml6FL7OU.../view
   
   

  รายการไฟล์


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 27/06/2022 13:48 น.