รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง การใช้ “กัญชา” กับผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  เวลา 09.30-10.30 น. ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ให้สัมภาษณ์สดผ่านระบบZoom ในรายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน   ช่วง “ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม ทำเมืองไทยให้น่าอยู่ ในประเด็น “กัญชา” กับผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยมี คุณพิพัฒน์  อัฒพุธ   ดำเนินรายการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/06/2022 16:30 น.