รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT ประเด็น " World Blood Donor Day 2022 "       เมื่อวัน 24 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงธันยาสิริ จินดายก   อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา  ให้ความรู้เผยแพร่วิชาการโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง คุยให้เคลียร์ เวลา 10.00-10.15 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในประเด็นเรื่อง " World Blood Donor Day 2022 " โดยมี คุณภูผา  วัฒนาปรีดากุล และคุณสินีนาถ  ธนะไชย   เป็นผู้ดำเนินรายการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/06/2022 16:35 น.