สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจน ให้แก่ รพ.มน.         วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยมอบหมาย คุณอชิรญา ทองแก้ว นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยและพยาบาลวิชาชีพ ในฐานะนิสิตปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้แทนสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         โดยมี ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ  ณ  หน้าห้องมูลนิธิชั้น 1  อาคารเฉลิมพระกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 

         สำหรับกิจกรรม "แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ" นี้เป็นการรวบรวมแคลอรี่ที่ได้จากการออกกำลังกายมาสะสมเพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน ซึ่งดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564 รวมระยะเวลา 130 วัน สะสมได้ 20 ล้านแคลอรี่และมอมเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจนให้แก่ 20 โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 12/07/2022 14:12 น.