รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่องทารกกินนมแม่อย่างเดียวดีที่สุด       เมื่อวัน 12 ก.ค. 2565 ผศ.พญ.ชมพูนุท  บุญโสภา  อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ให้ความรู้เผยแพร่วิชาการโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง คุยให้เคลียร์ เวลา 10.00-10.15 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในประเด็นเรื่อง...ทารกกินนมแม่อย่างเดียวดีที่สุด โดย มีคุณพิพัฒน์  อัฒพุธ และคุณสินีนาถ  ธนะไชย   เป็นผู้ดำเนินรายการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 18/07/2022 13:18 น.