สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “ภาวะหูหนวกเกิดขึ้นได้อย่างไร”      เมื่อวันที่   11 ก.ค. 2565 พญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz  โดยคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้สัมภาษณ์ ในประเด็นเรื่อง “ภาวะหูหนวกเกิดขึ้นได้อย่างไร”


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 18/07/2022 16:56 น.