หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ.มน.         วันนี้ (20 กรกฎาคม  2565) เวลา 09.00 น .  หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาคจำนวน  100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ พร้อมทีมผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 20/07/2022 15:49 น.