ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 และแสดงความยินดี        เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่8/2565 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเข้าร่วมประชุมเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชราภรณ์  ตาบูรี  อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐรุจน์  ชัยพุทธานุกูล อาจารย์แพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ณ ห้องประชุมcc-414   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 22/07/2022 16:02 น.