วันคล้ายวันวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี        เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2565   ผศ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกิจกรรมทำบุญและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ศุภวิทู  สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  เนื่องในงานวันคล้ายวันวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหารและบริการ  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 22/07/2022 17:14 น.