วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ก้าวสู่ปีที่ 30        เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม 2565   ผศ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกิจกรรมทำบุญและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เนื่องในงานวันคล้ายวันวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ครบรอบ 30 ปี


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 22/07/2022 17:36 น.