รพ.มน. รับรางวัล APSIC Safe Surgery Award ในงาน APSIC 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์ รางวัลแรกของประเทศไทยในระดับเอเชียแปซิฟิก     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ เข้ารับรางวัล APSIC Safe Surgery Award ในงาน 10th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control 2022 (APSIC 2022) รางวัลแรกของประเทศไทยในระดับเอเชียแปซิฟิก จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ “Decrease in surgical site-infection rate as a result of bundle preoperative preparation improvement project at Naresuan Hospital” จากผลการดำเนินงานที่ทำให้ได้รับรางวัล คือ  สามารถลดการติดเชื้อโดยปรับกระบวนการเตรียมพื้นผิวผ่าตัดที่หอผู้ป่วย ปรับปรุงแนวทางการอาบน้ำหรือฟอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ การล้างมือก่อนผ่าตัดที่ถูกต้อง เทคนิคและระยะเวลาการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิวผู้ป่วยก่อนลงมีดที่ถูกต้อง

     สำหรับ APSIC หรือ  Asia Pacific Society of Infectious Control เป็นองค์กรนานาชาติที่ก่อตั้งในปี 1998 มีวัตถุประสงค์ในการลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล กำกับติดตาม เฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ  มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาคุณภาพต่างๆมากมาย รวมถึงการมอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลที่ดำเนินโครงการคุณภาพประจำปีใน 3 สาขา ได้แก่ 1) APSIC Safe Surgery Award  2)APSIC CSSD Centre of Excellence Award 3)APSIC Hand Hygiene Excellence Award

     รางวัลดังกล่าวเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้พัฒนางานตนเองต่อไปอย่างไม่หยุด รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงพยาบาลใดที่สนใจการพัฒนางานด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาขอศึกษาดูงาน ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านนี้ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงต่อไป

   

   

   

   

   

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 02/08/2022 10:37 น.