ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.มน.            วันนี้ (11 สิงหาคม 2565 )เวลา 13.00 น.  คุณชัยวัฒน์  คุณนิตยา หอวรรณภากร และบุตรหลาน บริจาคเงิน จำนวน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ  พร้อมทั้งมอบพัดลม  จำนวน  5 ตัว  ถังออกซิเจน และผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์  หอวรรณภากร  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

           โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 11/08/2022 15:29 น.