ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 และแสดงความยินดี        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่9/2565 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเข้าร่วมประชุมเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนิยา  ภู่พัฒน์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา  ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ณ ห้องประชุม cc2-414ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 19/08/2022 15:54 น.