ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แถลงผลการดำเนินงาน ครบรอบ 4 ปีและงานมุทิตาจิต         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.  ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แถลงผลการดำเนินงาน ครบรอบ 4 ปี  โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมทีมผู้บริหาร  รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 และ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  สำหรับปีนี้มีบุคลากรที่ครบอายุเกษียณราชการ จำนวน  3 ท่าน ได้แก่ ผศ.นพ.สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา   ผศ.พญ.สุชิลา ศรีทิพยวรรณ อ.แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   คุณวรภา ดิถีศรีวรกุล หน.หอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 งานการพยาบาลศัลยกรรม  ภายในงานมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการด้วยความชื่นชมยินดีและการแสดงต่างๆ  สามารถเพิ่มรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการได้เป็นอย่างดี ณ ห้อง CC2-802 (ห้องสโลป) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 โดยมีทีมผู้บริหาร และบุคลกร ร่วมประชุมกว่า 800 คน


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/08/2022 14:50 น.