รพ.มน. รับรางวัล QIP CSSD award 2021 : Center of Excellence (COE) ระดับ Gold รางวัลมาตรฐานระดับสากล โดย สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย และ WHO       เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2565 ทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เข้ารับรางวัล QIP CSSD award 2021 Center of Excellence (COE) ระดับ Gold “Excellence” Award

       งาน 24 th CSSA National Seminar จัดโดย สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย และ WHO จัดโครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ( CSSD Thailand Quality Improvement Project) ซึ่ง หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง รพ.มน.สามารถผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนน 95.48 % ได้รับรางวัล QIP CSSD award 2021 Center of Excellence (COE) ระดับ Gold “Excellence”

       อีกหนึ่งรางวัล ในระดับสากลที่เราภาคภูมิใจ และสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 30/08/2022 14:32 น.