ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร       เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2565  ผศ.นพ.เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทน คุณสุชาติ กิจพงศ์พันธ์ และอาม่าหลีจู แซ่แต้ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   ซึ่งอาม่าหลีจู แซ่แต้ บริจาค เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 2 เครื่อง  เตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง  ที่นอนลม จำนวน 1 หลัง แพมเพิส จำนวน 4 ลัง 9 ห่อ น้ำเกลือ จำนวน 5 ลัง ชุดเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 ลัง 2 ถุง ยา จำนวน 1 ลัง ให้กับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คุณสุชาติ กิจพงศ์พันธ์ ได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง  ที่ช่วยพยุงเดิน จำนวน 1 อัน ให้รพ.สต. ในเครือข่ายรพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ  โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 31/08/2022 11:07 น.