คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ         วันนี้ (31ส.ค.65) เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีได้กล่าวส่งมอบงานในหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากติดราชการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.........ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ  409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

         ในการนี้จัดให้มีการลงในบันทึกรับส่งมอบงาน ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย  ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 301 (9/2565) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์  เธียราวัฒน์ เป็นสักขีพยาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน ณ ห้องประชุม CC2-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 31/08/2022 16:31 น.