คณะแพทย์ มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง "โรคระบาดต้องเฝ้าระวัง ในช่วงฤดูฝน"        เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565  เวลา 14.00 น. พญ.ธมนพรรณ เกียรติวิชชุกุล  กุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์สดผ่านระบบZoom ในรายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน   เรื่อง "โรคระบาดต้องเฝ้าระวัง ในช่วงฤดูฝน“ โดยมี คุณพิพัฒน์  อัฒพุธ   ดำเนินรายการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 02/09/2022 15:18 น.