ข้อแนะนำ สำหรับ นิสิต บุคลากร และประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 และเข้ารับบริการที่ รพ.มน. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  ผู้ติดเชื้อ COVID-19 สามารถ Walk in เข้าพบแพทย์และรับยาที่คลินิกผู้ป่วยนอก COVID-19 (OPSI) รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ห้องตรวจ 99 หน้าโรงพยาบาล ข้างธนาคารกรุงเทพ)

  .

  เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

  .

  #กรณีฉุกเฉิน : มีไข้สูง หอบเหนื่อย อาการแย่ลง ให้เข้ารับบริการ

  ที่ห้องฉุกเฉิน รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  โทรศัพท์ : 0 5596 5622-5

  .

  #การขอรับใบรับรองแพทย์ ติดต่อคลินิกผู้ป่วยนอก COVID-19 (OPSI) รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ห้องตรวจ 99 หน้าโรงพยาบาล ข้างธนาคารกรุงเทพ) ในวันที่เข้าพบแพทย์


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 05/09/2022 11:50 น.