คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  ภาควิชาจักษุวิทยา  ศูนย์โรคหัวใจ งานห้องคลอด  นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก   งานปฐมภูมิโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  โรงพยาบาลพิษณุเวช  งานนโยบายและแผน   มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 09/09/2022 16:32 น.