คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565         วันนี้ (12 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ  ต้นแบบ Cohort ward with IOT   โดยมีหัวหน้างานและบุคลากรร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง Telemedicine 2  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

          การรับรางวัลครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งมีความมุ่งมั่นจะสร้างสรรค์ระบบบริการและนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 12/09/2022 16:40 น.